Selecteer een pagina

Onze diensten

Wat kunnen we voor jou betekenen

Advies en overige diensten

Wij kunnen u bijstaan in het verstrekken van diverse soorten adviezen. Dit kan gaan om een onderhoudsadvies met als bijlegger een meerjaren onderhoudsplanning. Zo kunt u precies zien wat u in de komende jaren aan onderhoud aan uw woning of kantoorpand kunt verwachten.

Wij kunnen u ook een verbouwingadvies vertrekken. Het gaat dan bijvoorbeeld om het samenstellen van een technische omschrijving en de eventuele nieuwe inrichting, het maken van een kostenbegroting en het verzorgen van tekenwerk.

De overige diensten die wij u onder andere kunnen aanbieden zijn de actviteiten die gepaard gaan met Facilitair – en Vastgoed Management.

Kort samengevat zijn de activiteiten van Facilitair Management o.a.;

Aanbesteding facilitaire diensten bestaande uit Nutsbedrijven , Afvalverwerking , Beveiliging, Groenonderhoud, Brandveiligheid, Schoonmaak en glasbewassing en het dagelijks klein onderhoud.

Aanbesteding en contract onderhandeling facilitaire diensten.                       

Kwaliteitscontrole op de afgesloten contracten hiervan.

Kort samengevat zijn de activiteiten van Vastgoed Management o.a.;

Technisch gebouwenbeheer bestaande uit het controleren van het uitvoeren van werkzaamheden m.b.t. (planmatig)onderhoud.

Aanvragen en beoordelen van offertes klein- en groot onderhoud.

Contactpersoon voor huurders en onderhoudscontractanten.

Jaarlijkse controle en advisering over de technische staat van het gebouw en de installaties.

Maar ook kunnen wij een energielabel voor de utiliteitsbouw of een woning voor u verzorgen. Wij kunnen hieruitvolgend eveneens een EPA maatwerkadvies bij verstrekken.

wat doen wij

onze Services

Kort samengevat onze service nog eens op een rij.

 

Bouwbegeleiding

Van ontwerp tot oplevering.

Ontwerp

Het vormgeven van ideeën en het bepalen van de gewenste kwaliteit. Het opstellen van een PVE en het inzetten en verwerken van uw budget.

Technische uitwerking

Het uitwerken van ontwerptekeningen en berekeningen. Een keuze maken van toe te passen materialen. Het samenstellen van een bouwteam. Het maken van een vergunningscheck om te kijken of er werkelijk een vergunning nodig is.

Voorbereiding project

Het selecteren van aannemers en daaruit volgend de onderhandeling tot de ingediende offertes. Daaruit volgend kijkend of het budget en de planning kan worden gehaald.

Uitvoering

Toezicht op de uitvoering t.b.v. kwaliteit en veiligheid van de werkzaamheden. 

Oplevering en nazorg

Het controleren van de uitgevoerde werkzaamheden met de uitvoerende partijen. In een procesverbaal van oplevering wordt vastgelegd welke werkzaamheden er eventueel nog uitgevoerd moeten worden. Er kan in overleg nog een meerjaren onderhoudsplan opgesteld worden.

Advies en Management

Wij kunnen u tevens adviseren en ondersteuning geven in het verbouwen van uw tuin. Ook kunnen wij een meerjaren onderhoudsplan opstellen. Wij zijn tevens gespecialiseerd in Faclitair- en Vastgoed Management.

Ontzorgen

Dat kan onder andere gaan om onderhoud van woning en bedrijfspanden, contact onderhoud met huurders en het volledig uit handen nemen van een tijdelijke of permanente verhuizen.